słów kilka


Nazywam się Marcin Sawicz i rysuję odkąd moja pamięć rejestruje więcej niż tylko podstawowe potrzeby życia. Malowanie sprawia mi ogromną radość. To fantastyczne uczucie.

Metryka:  urodziłem się w 1978 roku w Chełmie, jestem wzrostu średniego (w dowodzie osobistym widnieje wpis – wysoki). Ukończyłem Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Filozofii.  Obecnie mieszkam i tworzę w Szwajcarii oraz Warszawie.

My name is Marcin Sawicz and I have been painting since my memory began to register more than fundamental needs. …I enjoy what I’m doing and this is a fantastic feeling. I was born in 1978 in Chełm/Poland. I graduated  Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, The Faculty of Humanities – Philosophy. Curently I live and create in Switzerland and Warsaw.